Header Ads

ເຫດລົດຂົນຫົວອາຫານປີ້ນຢູ່ໄກ້ກັບຂົວເຊນຳ້ນ້ອຍ ລະຫວ່າງ ແຂວງເຊກອງ- ແຂວງອັດຕະປືໃນເວລາ 14:15 ນາທີ ຂອງວັນທີ 9  ພຶດສະພາ 2018  ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ ລົດຂົນຫົວອາຫານໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດປີ້ນຢູ່ໄກ້ກັບຂົວເຊນຳ້ນ້ອຍລະຫວ່າງ ແຂວງເຊກອງ- ແຂວງອັດຕະປື  . ສໍາລັບອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຊກດີ ທີ່ບໍ່ມີການລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ມີພຽງລົດເປ້ເພເສຍກາຍເທົ່ານັ້ນ.© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________


No comments

Powered by Blogger.