Header Ads

ໜອງຟ້າ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປືໜອງຟ້າ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານວັງຕັດ ເມືອງສານໄຊ ແຂວງອັດຕະປຶ ເຊີ່ງຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ສາມັກຄີໄຊປະມານ 178 ກີໂລແມັດ, ໜອງຟ້າມີຄວາມກວ້າງແມ່ນ 1 ກິໂລແມັດມົນທົນ , ຢູ່ສູງຈາກລະດັບນໍ້າທະເລ 1200-1500 ແມັດ.ອິງຕາມຂໍ້ມູນຄົ້ນຄົ້ວາທາງທໍລະນີສາດໃນປີ 1930 ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ສັນນິຖານວ່າ ໜອງຟ້ານີ້ເກີດມາຈາກພູໄຟເກົ່າທີ່ລະເບີດມາຫຼາຍຮ້ອຍ ຫຼື ເປັນພັນໆ ປີ ເຊີ່ງບົດຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຂອງ Mr Came & Mr Dap Lay ນັກທໍລະນີສາດຊາວຝຣັ່ງ
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________


No comments

Powered by Blogger.