Header Ads

ສປປ ລາວ ຫາລືປັບປຸງຂອດບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດ ສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ໃນ ວັນທີ 8 ມິຖຸນານີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມ ແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ໂດຍມີທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວ ພັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ທ່ານ ລີໂອ ຟາເບີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ປະກາສິດ ຈັນທະ ປັນຍາ ຮອງປະທານສະມາຄົມ ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໜຶ່ງຂະ ແໜງຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄວຂອງ ສປປ ລາວ ມີບົດບາດສຳຄັນ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ມີຊື່ ສຽງຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດ ພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ທະວີບ ອື່ນໆ ເພາະວ່າປະເທດລາວ ເຮົາ ຍັງມີທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດ ງົດງາມ, ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນ ເອກະລັກ, ຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມ ແລະ ມາລະຍາດ ອ່ອນນ້ອມ, ຄວາມມີນ້ຳໃຈ ຂອງຄົນລາວ ໄດ້ສ້າງຄວາມ ປະທັບໃຈຕໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນ ຢ່າງຍິ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈ ວ່າຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງລາວ ກໍສາມາດຂະຫຍາຍ ຕົວ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບປະເທດ ອື່ນໆ.
 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອປຽບທຽບກັນທາງດ້ານ ຄຸນນະພາບ, ລາຄາ ແລະ ຊື່ ສຽງຂອງການບໍລິການໃນທຸ ລະກິດ ໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາ ຫານແລ້ວ ລາວຍັງບໍ່ສາມາດ ຕອບສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ດີພໍໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ ຍັງມີຜູ້ປະກອບການຈຳນວນ ໜຶ່ງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກ ງານການບໍລິການ, ມີຄວາມ ຮູ້ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດຂອງ ພະນັກງານຍັງມີຈຳກັດ ຈຶ່ງ ເປັນອຸປະສັກໃນການຕິດຕໍ່ສື່ ສານ, ການຕັ້ງລາຄາບໍລິການ ຂ້ອນຂ້າງສູງຖ້າທຽບໃສ່ກັບ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ຜູ້ປະກອບ ການຍັງພົບອຸປະສັກດ້ານທຶນ ຮອນເພື່ອປັບປຸງສິ່ງເອື້ອອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ, ຫຼາຍຄົນ ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ, ການຫຼຸຸດຕົ້ນ ທຶນ ແລະ ອື່ນໆ, ການບໍລິການ ຂອງຄົນລາວ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຍັງບໍ່ ທັນສາມາດຕອບສະໜອງ ການບໍລິການທີ່ດີ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ ພຽງພໍໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເສຍໂອກາດ ແລະ ພົບກັບ ຄວາມທ້າທາຍ ໃນການພັດທະ ນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວລາວ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງ ການທີ່ຍືນຍົງໄດ້.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ຈະໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບການ ສ້າງຫຍີ່ຫໍ້ລາວ ແລະ ພາລະບົດ ບາດຂອງທຸລະກິດ ແລະ ແຟຣນ ຊາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ປັດໄຈສຳ ຄັນໃນການລົງທຶນຂະແໜງ ການໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານະພາບຂອງຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ວິທີ ທາງແກ້ໄຂສຳລັບການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບ ຍືນຍົງ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ ຮັບໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃຫ້ບັນດາ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການດັ່ງ ກ່າວ.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ແສງຈັນ ນສພ ປະຊາຊົນ

No comments

Powered by Blogger.