Header Ads

ອຸປະຕິເຫດລົດບັນທຸກຫວຽດນາມ ເສຍຫຼັກລົງຂ້າງທາງ ບໍລິເວນບ້ານນໍ້າຄູ້
ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2018  ເວລາ 2 ໂມງເຊົ້າ ໄດ້ມີອຸປະຕິເຫດລົດບັນທຸກຫວຽດນາມ ເສຍຫຼັກລົງຂ້າງທາງ ບໍລິເວນບ້ານນໍ້າຄູ້ ແລະ ບ້ານນາເຄືອ . ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ສາເຫດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ງຈາກການບອກເລົ່າຂອງຊາວບ້ານບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເສັ້ນທາງເສັ້ນນີ້ແມ່ນມັກເກີດອຸປະຕິບັດ  ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ ຫຼື ສັນຈອນເສັ້ນທາງນີ້ຄວາມມີສະຕິ ແລະ ລະມັດລະວັງ.  © ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.